بروز کردن: تیم ملی کره جنوبی

رزمی
0 کیمیا سنگ را طلا کرد

کیمیا علیزاده بانوی جوان و آینده دار تکواندوی ایران توانست در مسابقات گرندپریکس مسکو مقام قهرمانی را کسب کند و…