نیجر ، قهرمان کشتی سنتی افریقا

0

هفته ای که گذشت ۶ کشور افریقایی در جام کشتی سنتی افریقا شرکت کردند. تیم هایی از کشورهای بنین، بورکینافاسو، مالی، نیجریه ، توگو و نیجر در این تورنمنت شرکت داشتند ونهایتا میزبان که نیجر بود توانست قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.

این کشتی شباهت زیادی شاید به کشتی باچوخه مردم لرستان ایران داشته باشد و از سویی شباهت هایی به کشتی سنتی ژاپنی ها یعنی کشتی سومو. درواقع کشتی های سنتی در افریقا و آسیا شباهت های فراوانی دارند که از تصاویر این کشتی می توانید این مسئله را برداشت کنید.

این مسابقات به صورت مستقیم از شبکه های تلویزیونی نیجر و کشورهای دیگر پخش می شد و بیش از ۲۰۰۰۰ تماشاگر هم در زمین مسابقات از نزدیک شاهد این رقابت ها بودند. پس از دو روز رقابت فشرده نهایتا نیجر که میزبان این رقابت ها بود در رده تیمی توانست کاپ قهرمانی را کسب کند.

این مسابقات در زمین شنی برگزار می شد و البته می توان گفت که از این جهت به کشتی ساحلی هم شباهت پیدا می کند. در این مسابقات علاوه بر رئیس جمهور نیجر، رئیس کنفدراسیون کشتی افریقا هم حضور داشت و بازی ها را از نزدیک تماشا می کرد. این دو مسئول اظهار داشتند که درآینده شاهد پیشرفت این کشتی در افریقا خواهیم بود.

در این مسابقات، ۷ رئیس فدراسیون کشتی کشورهای افریقایی هم حضور داشتند تا بتوانند باهمدیگر راهی برای رشد این ورزش در افریقا که در بحران فقر، گرسنگی و جنگ به سر می برند پیدا کنند. رئیس کنفدراسیون کشتی افریقا هم دوجایزه مجزا برای دولت نیجر آورده بود تا از اقدامات این کشور در احیای این کشتی تشکر کند.

اکنون به تماشای گوشه هایی از این کشتی می نشینیم؛ با سوت همراه باشید:

کشتی سنتی افریقا شباهت های فراوانی به کشتی باچوخه مردم ایران دارد

کشتی سنتی افریقا شباهت های فراوانی به کشتی باچوخه مردم ایران دارد

از جهت ورزشگاه هم شباهت زیادی به کشتی باچوخه ایران دیده می شود

از جهت ورزشگاه هم شباهت زیادی به کشتی باچوخه ایران دیده می شود

کاپ قهرمانی مسابقات در دست نیجر

کاپ قهرمانی مسابقات در دست نیجر

قهرمانان نیجر و مسئولین کشتی افریقا

قهرمانان نیجر و مسئولین کشتی افریقا

 

به نظر شما آیا کشتی باچوخه ایران با کشتی پهلوانی ایران هم می تواند به عرصه بین المللی راه پیدا کنند؟

قرار دادن پاسخ