۹ هدف استراتژیک برای آینده والیبال دنیا

0

بد نیست بدانیم که ورزش والیبال در این سال های اخیر چه کرده و به کجا می رود. آری گراسا رئیس فدراسیون بین المللی والیبال برنامه هایش را در صوفیه بلغارستان برای رسانه ها درمورد توسعه این ورزش در سطح جهانی اعلام کرده است.

براساس صحبت های آری گراسا، ۹ هدف عمده را فدراسیون جهانی والیبال دنبال می کند تا بتواند این ورزش را به سرگرم کننده ترین ورزش دنیا تبدیل کند. اخیرا در هفته های پیش از تور والیبال جهانی در امریکا رونمایی شد. اهداف آری گراسا در ۹ پروژه تقسیم بندی می شود:

  1. والیبال دنیا باید تا سال ۲۰۲۰ در رنکینگ ورزش های کمیته بین المللی المپیک از میان ورزش های درجه دوم به میان ورزش های درجه اول بیاید.
  2. تا سال ۲۰۱۶ امکانات پخش دیجیتال بازی های والیبال باید برای ۲ میلیون نفر توسعه یابد.
  3. تا سال ۲۰۱۶ بر جمعیت مخاطب والیبال باید ۲۰ درصد افزوده شود. این رقم باید تا سال ۲۰۲۰ دوبرابر گردد.
  4. تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۴ اسپانسر بزرگ باید جذب شوند و هرکدام از این اسپانسرها حداقل سالانه ۱۰ میلیون یورو بپردازند.
  5. تا سال ۲۰۲۰ از درآمد سالیانه فدراسیون بین المللی که هم اکنون ۳۱ میلیون یورو است باید به ۶۶ میلیون برسیم
  6. برای تمامی رخدادهای این فدراسیون تا سال ۲۰۱۸ باید تمامی ساختارها و بسترهای رقابتی هرکشور مهیا شود.
  7. تا سال ۲۰۱۶ تلویزیون، اینترنت و راه های کلیدی به منظور دسترسی به بازی های والیبال برای ۲۲۱ کشور باید مهیا شود.
  8. تعداد بازیکنان حرفه ای والیبال و آماتور والیبال باید تا سال ۲۰۱۸ رشد محسوس داشته باشد.
  9. رسیدن به ورزش اول و پرطرفدار دنیا که می تواند به فعالیت های انسان دوستانه کمک های شایانی بکند.

به نظر شما این برنامه های آری گراسا عملی است؟ چرا المپیک ۲۰۲۰ مقصد این رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شده است؟

قرار دادن پاسخ