امیرخان به دنبال بازگرداندن می ودر به رینگ

0

امیرخان بوکسور نامدار انگلیسی می خواهد تا فلوید می ودر را به رینگ برگرداند تا با وی مسابقه دهد.

فلوید می ودر چندی پیش با آخرین مسابقه خودش که با آندره برتو انجام داد از دنیای بوکس خداحافظی کرده است ولی امیرخان تصور می کند که می تواند این بوکسور امریکایی که اکنون رکورد دنیای بوکس در اختیارش است به رینگ بازگرداند. امیرخان از اینکه می ودر او را به عنوان آخرین حریفش انتخاب نکرده قدری ناراحت است و البته در برنامه ای که در حاشیه مسابقه بوکس می ودر و برتو داشت از می ودر به شدت تمجید کرد.

راهبردی که امیرخان برای این امر انتخاب کرده است استفاده از مانی پاکیائو است. امیرخان مدنظر دارد تا مسابقه ای را با مانی پاکیائو انجام دهد و سپس می ودر را ترغیب کند تا با او مسابقه دهد. پاکیائو پس از رهایی از مصدومیت کتفش اعلام کرده بود که طی یک سال آتی از دنیای بوکس خداحافظی می کند تا به سیاست در کشورش فیلیپین بپردازد.

امیرخان درمورد راهبردش برای کشاندن دوباره می ودر به رینگ گفته:

فکر می کنم مانی پاکیائو اولویت من باشد چون نمی دانم چقدر زمان تا پایان دوره حرفه ای اش باقی مانده.فکر می کنم این اولین مسابقه ای باشد که برای آینده انتخاب می کنم.

مانی پاکیائو دومین بوکسور این رده وزنی است و اگر من بتوانم او را شکست دهم به نفر اول تبدیل خواهم شد و سپس می توانم افرادی مانند فلوید می ودر را از کنارگذاشتن بوکس منصرف کنم و با آنها مسابقه بدهم.

البته پاکیائو هنوز در ریکاوری پس از مصدومیت است و باید منتظر ماند و دید که آیا امیرخان را برای مبارزه می پذیرد یا خیر. پیش از این، رسانه ها از امیرخان به عنوان یکی از کاندیدهای آخرین مبارزه پاکیائو یاد می شد.

 

به نظر شما آیا امیرخان می تواند به هدفش (مبارزه با می ودر) برسد؟

قرار دادن پاسخ