ترحم در شمشیرزنی ژاپن (قسمت اول) – مبارزات افسانه ای میوسو و موساشی

1

برخی از اسطوره ها آن قدر خوب هستند که انسان دوست دارد واقعیت داشته باشند. یکی از مهم ترین اتفاقات اسطوره ای در تاریخ ژاپن دیدارهای (مبارزات) میوسو گونوسوکه (استاد مسلم هنر رزمی « بو »- در تصویر زیر می توانید هنر بو را ببینید) و میاموتو موساشی است.

هنر رزمی بو

هنر رزمی بو

داستان معروف و حماسی مبارزات میوسو گونوسوکه و میاموتو موساشی

میوسو به عنوان یک جوان در طول کشور ژاپن می گشت و تمرینات زیادی را از اساتید مختلف دریافت می کرد؛ پس از مدتی آموزش دیدن تلاش کرد تا با دیدن اساتید مختلف و مبارزه با آنها سطح بالایی کیفی هنرهای زرمی اش را به رخ این اساتید کشور ژاپن بکشد؛ با اینکه احتمال زیادی داشت که مصدومیت های سنگین و یا مرگ را در این مبارزات داشته باشد اما به این خطر تن داد و بسیاری از همین اساتید را با هنرهای رزمی اش شکست داد.

تصویری از هنرنمایی های میوسو گونوسوکه با سلاح بو

تصویری از هنرنمایی های میوسو گونوسوکه با سلاح بو

در همین گشتن های میوسو بود که نهایتا به شهر ادو (توکیوی کنونی) رسید و در آنجا آوازه موساشی را شنید. موساشی کسی بود که به شمشیرزنی و سرعت در شمشیرزنی شهرت داشت. شاید موساشی نتوانسته بود به خوبی هنر رزمی ریو (تقریبا جوجیتسوی کنونی) را به خوبی یاد بگیرد اما چندچیز دیگر در ذهن این مبارز بود که می توانست آن ضعف ها را به خوبی پوشش دهد : حیله گری، استراتژی و رجزخوانی که با به کارگیری این چند مورد توانسته بود برحریفانش فائق بیاید.

گفته می شود آنقدر سرعت شمشیرزنی موساشی زیاد بوده که می توانسته آب را هم به دو تکه تقسیم کند!

گفته می شود آنقدر سرعت شمشیرزنی موساشی زیاد بوده که می توانسته آب را هم به دو تکه تقسیم کند!

در اولین مبارزه موساشی و میوسو، موساشی از سلاح همیشگی اش یعنی شمشیر فلزی و یا حتی شمشیر چوبی (شمشیر تمرینی) هم استفاده نکرد و به جای آن از شاخه درخت استفاده کرد تا حریف خودش را پس از برد تحقیر کند. البته ناگفته نماند که از جان میوسو هم در اولین دیدار گذشت کرد. اولین مبارزه این دو استاد هنرهای رزمی را تاریخ نگاران میان سال های ۱۵۹۶ تا ۱۶۱۴ گفته اند.

میاموتو موساشی یکی از ترسناک ترین شمشیرزنان کشور ژاپن به حساب می آید

میاموتو موساشی یکی از ترسناک ترین شمشیرزنان افسانه ای کشور ژاپن به حساب می آید

میوسو پس از شکست سختی که از موساشی خورد به کوه های کیوشو پناه برد. در آن کوه ها شروع به تمرینات بسیارسخت و نفس گیری کرد و قدری هم روی مدیتیشن کار کرد و تلاش کرد تا ضعف های خودش را اصلاح نماید. در روایات تاریخی که درمورد میوسو آمده است گفته شده که درپی این مدیتیشن ها نهایتا روحی الهی بر او آمده و گفته که سلاح ۳ متری اش را کوتاه تر کند. میوسو همین کار را کرد و دریافت که با این سلاح جدید هم می تواند به عنوان شمشیر حمله کند و هم زمانی که می خواهد عقب نشینی کند مانند نیزه از خودش دفاع نماید.

تصویری از میوسو گونوسوکه پس از کوتاه کردن سلاحش

تصویری از میوسو گونوسوکه پس از کوتاه کردن سلاحش

پس از تمرینات سختی که میوسو انجام داد تصمیم گرفت که دوباره برای مبارزه نزد موساشی برود. موساشی هرچند با اکراه فراوان این مبارزه را پذیرفت اما این بار میوسو بود که توانست حریف خودش را شکست دهد؛ اما اتفاقی خاص در این میان افتاد:

میوسو به خاطر اینکه در مبارزه قبلی توسط موساشی زنده نگه داشته شد همین کار را درمبارزه دوم در حق موساشی کرد و اجازه داد تا زنده بماند اما…

 

در قسمت دوم از این مطلب به ادامه داستان و مفهومی تحت عنوان اصل ترحم در شمشیرزنی ژاپنی می پردازیم. 

آیا از این داستان لذت بردید؟ به نظر شما می توان داستان رستم و اسفندیار را از داستان های شاهنامه فردوسی را مانند داستان میوسو و موساشی تلقی کرد؟

۱ دیدگاه

قرار دادن پاسخ