۷ اصل کیک بوکسینگ برای ارتقای یک مبارز – قسمت سوم

0

در قسمت  اول و قسمت دوم از این مطلب برای شما در مورد ۷ اصل کیک بوکسینگ برای ارتقای یک مبارز توضیح دادیم. اکنون به دو اصل باقی مانده از این سری می پردازیم و این مطلب سوم، مطلب آخر از این سری نوشته ها خواهد بود.

۶. سرسختی و مقاومت

هیچ پیروزی بدون مقاومت و سرسختی به دست نمی آید. اگر سرسختی خوبی نداشته باشید، شاید بتوانید خودتان را از مهلکه نجات بدهید اما به زودی خواهید فهمید که مقاومت شما به اندازه کافی نیست و با مهارت های رزمی شما همخوانی ندارد. شما باید در مسابقه کیک بوکسینگ سرسخت باشید و به همین خاطر به این توانایی و کسب بنیه آن نیاز دارید. وقتی شما بتوانید سرسختی و توانایی های رزمی تان را با هم ترکیب کنید آن زمان است که فرمول بردن حریفان در دستان شماست.

مبارزهایی که نمی توانند خودشان را با شرایط سخت وفق بدهند کسانی هستند که اعتماد به نفس کافی ندارند و به همین خاطر نمی توانند مسابقه را به شکل خوبی ادامه دهند. زمانی که خسته بشوند مهارت های رزمی شان هم افت خواهد کرد و به اندازه شما نمی توانند مسابقه را با قدرت ادامه دهند. علاوه بر این مسئله، آنها در حرکاتشان هم دچار خلل و اشتباه می شوند، سرعتشان پایین می آید و ضربات بی هدفی را پرتاب می کنند اما نتیجه این خستگی چیست؟ آنها درخواهند یافت که به اندازه کافی در آن شرایط سرسختی و مقاومت نشان نداده اند و به همین خاطر هرکاری می کنند که از این مهلکه نجات پیدا کنند حتی اگر هزینه اش باخت یک مسابقه باشد.

وقتی شما بتواند حالت صحیح خودتان را پیدا کنید باید سریع، قدرتمند و با حرکات موزون باشید. این گونه شما می توانید ضرباتی خوب وارد کنید و به اندازه کافی اعتماد به نفس برای اجرای تکنیک ها و به کارگیری ذهن و فیزیک بدنی تان داشته باشید.

راه های زیادی برای کسب حالت خوب در مسابقات وجود دارد. یکی از بهترین راه ها این است که شما در طول هفته سه جلسه با کیسه بوکس تمرین های سنگین داشته باشید و همان طور که مثلا در مسابقات ۳ دقیقه بازی می کنید، ۳ دقیقه بدون وقفه و با سنگین ترین ضربات با کیسه بوکس تمرین کنید. در هفته، ۵ جلسه تمرین دویدن داشته باشید. در زمان دویدن وقتی حدود ۳۰۰ متر دویدید و بدنتان گرم شد شروع کنید و ۳۰۰ متر دیگر را نرم تر بدوید این کار را به صورت هماهنگ و یک در میان انجام دهید تا زمانی که ۳ کیلومتر دوندگی داشته باشید و آرام آرام این فاصله و مسافت را بیشتر کنید.

مقاومت و سرسختی می تواند در ادامه مسابقات کمک به سزایی به یک مبارز داشته باشد

مقاومت و سرسختی می تواند در ادامه مسابقات کمک به سزایی به یک مبارز داشته باشد

۷. مبارزه

مبارزه های آزاد یکی از مهم ترین و نهایی ترین بخش آمادگی شماست که شامل این می شود که شما به رینگ بوکس بروید و ضربات پا و مشت هایتان را پرتاب کنید. کسانی که حرفه ای نیستند معمولا تلاشی هم نمی کنند که روی رینگ بیایند و صبر می کنند تا زمانی که بتوانند در فنون شان استاد شوند.

مبارزه و تمرین آن بسیارمهم است چون در این شرایط است که شما می توانید فاصله شناسی های خودتان را از مبارز حریف بشناسید و اعمال کنید. اگر شما فاصله شناسی خودتان را در تمرینات تقویت نکرده باشید بر روی رینگ و یا در خیابان و درهنگام دعوا و منازعه به مشکل خواهید خورد.

 

این سه قسمت از اصول مهم کیک بوکسینگ به پایان رسید. این اصول را لوئیس نگلیا که قهرمان پیشین کیک بوکسینگ بوده است ارائه کرده. او از سال ۱۹۷۲ در شهر بروکلین امریکا مدارس کیک بوکسینگ و کاراته دایر کرده و هم اکنون مسئول مسابقات کشتی کج است.

آیا فنون دیگری به ذهنتان می آید که در کیک بوکسینگ بتوان از آنها استفاده کرد؟

قرار دادن پاسخ