کی روش : من دیگه حرفی ندارم!

0

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:

فعلا هیچ صحبتی ندارم.

کارلوس کی روش پس از بازگشت به ایران اظهار داشت:

متاسفانه اتفاق تراژدی بزرگی که در این سفر رخ داد این بود که ۲ تن از افرادی که در ۴ سال گذشته بارها دیده بودم از دست دادیم همگی بسیار متاثر و ناراحت هستیم.

وی در مورد بازی‌های دوستانه تصریح کرد:

هیچ صحبتی در حال حاضر ندارم.

سرمربی تیم ملی در مورد علت اینکه چرا هیچ صحبتی نمی‌کند یادآور شد:

فعلا هیچ صحبت دیگری ندارم.

به نظر شما آیا فضای موجود، فدراسیون را مجبور به بازگشت می کند؟

منبع

قرار دادن پاسخ